MITÄ TEEMME

T-Media luo tutkimustietoon pohjautuvat menetelmät maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen

Autamme asiakkaitamme löytämään ne maineen osa-alueet, jotka vaikuttavat sidosryhmien käytökseen eniten. Oikein valituilla toimilla sidosryhmät inspiroituvat yrityksen liiketoimintaa tukevaksi voimaksi.
T-Media toteuttaa sidosryhmätutkimuksia ja neuvoo asiakkaitaan tällä hetkellä
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Venäjällä.

UUTTA

Kone ykkönen

13.11.2015
T-Median vuosittaisessa Luottamus&Maine -tutkimuksessa hissiyhtiö Kone palasi Suomen maineikkaimman yrityksen paikalle. Kokonaistulosten kannalta mielenkiintoisin muutos tapahtui kuitenkin kaupan alalla, jossa Lidlin maine vahvistui kolmatta vuotta peräkkäin ja nousi kaupan alan maineikkaimmaksi yhtiöksi ohi S-ryhmän. Tutkimuksen tulokset perustuvat T-Median Luottamus&Maine -mittarin avulla tehtyihin 15 272 yritysarvioon. Tutkimus mittasi vastaajien käsityksiä yrityksistä kaikkiaan kahdeksassa eri kategoriassa. KONE......
Lue lisää

TUOTTEET & PALVELUT

Autamme näkemään yhteyden maineen, sidosryhmien käyttäytymisen ja taloudellisen menestymisen välillä. Neuvomme asiakkaitamme kokonaisvaltaiseen maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen ensiluokkaisia tutkimusmallejamme ja osaamistamme hyödyntäen.

LUOTTAMUS & MAINE
X

LUOTTAMUS&MAINE

Luottamus&Maine-mallilla luomme kokonaisvaltaisen kuvan maineestanne ja kaikista sidosryhmäsuhteistanne. Laaja tutkimuspankkimme mahdollistaa myös tarkat vertailutiedot. Yhdenmukaiset mittarit auttavat koko organisaation sitouttamisessa, tavoitteiden asetannassa ja kehityksen seurannassa. Malli soveltuu palkitsemis- ja johtamisjärjestelmienne pohjaksi. Oleellisinta kuitenkin on, että Luottamus&Maine -mallin avulla tunnistamme maineenne rakenteesta ne kultajyvät, joita kehittämällä vaikutatte sidosryhmienne käytökseen eniten.

L&M_800px

Suomen maineikkaimmat yritykset

Teemme Luottamus&Maine -mallilla vuosittain Suomen maineikkaimmat yritykset -tutkimuksen, joka listaa luotetuimmat ja maineikkaimmat yritykset sekä selvittää kansalliset mainetta ohjaavat tekijät. Tutkimus julkistetaan seuraavan kerran marraskuussa 2015.

Tutustu tarkemmin vuoden 2014 julkistustilaisuuden materiaaleihin täällä >>.
Vuoden 2013 tulokset löydät täältä >>

Toimintakenttämme on kuitenkin globaali: Luottamus&Maine -malli on pohjautuu kansainväliseen akateemiseen tutkimustietoon sekä globaalisti parhaisiin käytäntöihin. Luottamus&Maine -mittaus voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa sidosryhmässä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Annamme mielellämme lisätietoa Luottamus&Maine -mallista ja referensseistämme.

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja, MBA
Certificate of Reputation Management
riku.ruokolahti@t-media.fi, 0400 512 200

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, DI
Certificate of Reputation Management
harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001

MEDIABAROMETRI
X

MEDIABAROMETRI

Mediabarometri –tutkimuksella selvitämme toimittajien kokemukset ja näkemykset mediaviestinnästänne ja autamme löytämään teille kriittisimmät kehityskohteet. Mediabarometri sopii niin mediasuhteiden toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen kuin maineenhallinnan työkaluksi, sillä Mediabarometri  sisältää Luottamus&Maine –mittarimme.

Lyhyesti sanottuna Mediabarometrin mediaviestintää mittaava laaja osio kertoo miten olette onnistuneet mediaviestinnässänne ja Luottamus&Maine -osio kertoo millaisena organisaationa teidät nähdään.

Luottamalla Mediabarometriin saat:

  • Kattavan mittariston mediaviestintänne toimivuudesta (ajankohtaisuus, luotettavuus, tavoitettavuus, avoimuus, jne.)
  • Vertailutietoa muiden organisaatioiden saamista toimittaja-arvioista
  • Kuvan siitä, miltä organisaationne toimittajien silmissä näyttää
  • Avoimia kommentteja mediaviestintänne tilasta
  • Tietoa toimittajien odotuksista ja median muutoksesta
  • Konkreettisia ehdotuksia mediaviestintänne kehittämisen tueksi
  • Tietoa millainen maine yrityksellänne on toimittajien keskuudessa
  • Tietoa miten toimittajat käyttäytyvät yritystänne kohtaan (seuraaminen, asiantuntijakommenttien pyytäminen, jne.)

Mediabarometrin avulla olemme edistäneet jo yli 300 organisaation mediaviestintää. Laatuumme ja mittareihimme luottavat lukuisat yritykset, liitot ja julkishallinnon toimijat. Osa asiakkaistamme on ottanut Mediabarometrin tulokset osaksi johdon palkitsemisjärjestelmäänsä.

Lisätiedot: Sari Maunula, Tutkimusjohtaja, KTM p. 050 409 1543, sari.maunula@t-media.fi

 

TYÖNANTAJAKUVA
X

TYÖNANTAJAKUVA

Työnantajakuvatutkimus selvittää maineikkaimmat työnantajat ja toimialat sekä työelämätrendit. Tunnistamme tärkeimmät kehityskohteet ja autamme vahvuuksienne viestimisessä videoiden, sähköisten kanaviemme ja mm. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kautta.  

Lisätiedot: Päivi Salminen-Kultanen, puh. 040 727 9717

TUTKIMUKSET
X

TUTKIMUKSET

Pitkissä tutkimussarjoissa seuraamme koulutuspaikan valintaatyöelämän trendejäkansan arvoja ja taloudellisessa ilmastossa tapahtuvia muutoksia. Toteutamme myös toimialakohtaisia yhteistutkimuksia sekä asiakaskohtaisia sidosryhmätutkimuksia. 

Lisätiedot: Harri Leinikka, puh. 040 505 5001

VASTUULLISUUS

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2015 –KAMPANJA KÄYNNISSÄ

T-Median Kansan arvot -tutkimuksen mukaan nuorten työllistyminen on toiseksi tärkein yhteiskunnallinen kysymys. Vastuullisuus ja työpaikka ovat samalla kaksi tärkeintä suomalaisten yritysten luottamukseen ja maineeseen vaikuttavaa tekijää. Kesätöiden kautta työnantajalla on siis mahdollisuus kantaa vastuunsa nuorista ja vaikuttaa samalla käsityksiin itsestään vastuullisena toimijana, sanoo Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Lue lisää

OTA YHTEYTTÄ

 

Harri
HARRI LEINIKKA
TOIMITUSJOHTAJA
DI, Certificate of Reputation Management
harri.leinikka@t-media.fi
m. 040 505 5001
Riku
RIKU RUOKOLAHTI
KEHITYSJOHTAJA
MBA, Certificate of Reputation Management
riku.ruokolahti@t-media.fi
m. 0400 512 200

 

KAIKKI AVAINHENKILÖT & YHTEYSTIEDOT