T-Median Työnantajakuva 2015 -tutkimus: Reaktor on Suomen maineikkain työnantaja

T-Median Työnantajakuva 2015 -tutkimus: Reaktor on Suomen maineikkain työnantaja

T-Median työnantajakuvatutkimus selvitti maineikkaimmat työnantajat tekniikan ja kaupallisten alojen osaajien keskuudessa. Ensimmäisen sijan vei IT-yritys Reaktor. Viiden parhaan joukkoon ylsivät lisäksi Kone, Supercell, Google ja Fazer.

Tutkimus toteutettiin Luottamus&Maine-mallilla, jossa vastaajat arvioivat työnantajan hallintoa, taloutta, johtamista, uusiutumista, vuorovaikutusta, vastuullisuutta, tuotteita ja palveluita sekä työntekijöiden kohtelua. 

 – Kaikki maineen osa-alueet vaikuttavat siihen, miten kiinnostavana organisaatio näyttäytyy rekrytointimarkkinoilla. Samalla positiivinen mielikuva yrityksestä työpaikkana kehittää mainetta edelleen. Se vaikuttaa myös vahvasti palveluiden ja tuotteiden ostohalukkuuteen, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka painottaa.

Huonomaineisimmiksi työnantajiksi vastaajat arvioivat Talvivaaran, Tiedon ja Finnairin.

Top10_Bottom10

 

 Työilmapiiri on tärkeä valintakriteeri nuorille, muttei ylimmälle johdolle

Maineen lisäksi tutkimuksessa mitattiin tarkemmin työelämäasenteita sekä työpaikan yksittäisiä valintaperusteita. Valintakriteereistä selvästi eniten mainintoja saivat kiinnostavat työtehtävät ja hyvä palkkaus. Kolmanneksi nousi työilmapiiri, hieman useammin kuin varmuus työsuhteen jatkuvuudesta.

 Työilmapiiri osoittautui nuorimmille ja työntekijäasemassa oleville vastaajille huomattavasti tärkeämmäksi valintakriteeriksi kuin ylimmälle johdolle. Alle 30-vuotiaista 30 prosenttia ja työntekijöistä 37 prosenttia valitsi ilmapiirin kolmen tärkeimmän työpaikan valintakriteerin joukkoon. Ylimmän johdon edustajista vain alle viidennes piti ilmapiiriä tärkeänä valintakriteerinä. 

 – Naiset ja miehet arvostavat työpaikan ilmapiiriä yhtä paljon, mutta naisten valintakriteereissä korostuu työn merkityksellisyys. Miehet puolestaan korostavat naisia enemmän hyvää palkkaa, kertoo T-Median työnantajakuvapalveluista vastaava johtaja Päivi Salminen-Kultanen.

 Julkistusseminaarin tulostiivistelmä PDF:nä ja Slideshare-esityksenä: 

Julkistusseminaarin asiantuntijapuheenvuoro: Perheystävällinen työpaikka (PDF), Anna Kokko, Erityisasiantuntija, Väestöliitto

Julkistusseminaarin kuvia: 

Luottamus ja Maine 2015

Luottamus ja Maine 2015

Luottamus ja Maine 2015

Luottamus ja Maine 2015

Luottamus ja Maine 2015

Työnantajakuva 2015 -tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa: Esitutkimuksessa lähes 1500 tekniikan ja kaupallisten alojen osaajaa nimesi spontaanisti kaksi hyvä- ja huonomaineista työnantajaa. Eniten mainintoja saaneet työnantajat tutkittiin 25.2.-6.4.2015 varsinaisessa mainetutkimuksessa, johon vastasi 2568 henkilöä.

Vastaajista 1383 oli tekniikan ja 1185 kaupallisen alan osaajaa. Vastaajista puolet oli näiden alojen työelämässä olevia korkeakoulututkinnon suorittaneita ja puolet korkeakouluopiskelijoita. Vastaajat antoivat yhteensä 6275 yritysarviota.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 25.2.-6.4.2015 yhteistyössä Suomen ekonomit – Finlands ekonomer ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n, Insinööri liiton IL ry:n, Tekniikan akateemiset TEK ry:n kanssa. Näitä täydensi otos T-Median omasta tutkimusrekisteristä sekä alojen korkeakoulujen opiskelija- ja alumnirekistereistä.

T-Media Oy on osa Taloudellista tiedotustoimistoa TATia yhdessä Finnfactsin ja Yrityskylän kanssa. Rakennamme Suomea, jonka yrityksillä on hyvä maine, osaavat työntekijät ja rohkeutta menestyä.

 www.tat.fi www.t-media.fi

Lisätietoja:

Päivi Salminen-Kultanen
Liiketoimintajohtaja, T-Media Oy
Puh. 040 727 9717
paivi.salminen-kultanen@t-media.fi
Twitter: @Paivi_TMedia